Vagtløsninger til virksomhed og Kommune

Vi etablerer vagtordninger og tryghed for virksomheder. Vi overvåger offentlige, kommunale og private bygninger. Vi håndterer akutte udkørsler, hvor vi kommer med brandvagter og afgrænser skader. Og vi er tryghedsvagter ved institutioner og virksomheder. Vi har 20 års erfaring med fastvagter ved havne- og industriområder.

Vagtløsninger til virksomhedens forskellige behov for tryghed og sikkerhed

Akutvagt

Problemer opstået med fx stilladser, vejrforhold, byggepladser eller transportzoner, kræver som minimum omgående omdirigering og derefter håndtering. NSS tager aktion på minimering af skader og genetablering af sikkerheden. Vi har trænede brandvagter, som også er uddannet i krisehåndtering og førstehjælp. 

Havn industri

Havneområder er et af vores specialer.

Siden 2006 har vi serviceret og ydet sikkerhed ved Københavns Havn. Både skibe og havnens områder og industri har brugt os til at skabe et trygt og sikkert miljø.

Vi har også løst opgaver i Helsingør Havn og bidraget med sikkerhedsydelser ved ankomst af krydstogtsskibe.

Lystbådehavn

Private havne oplever forskellige udfordringer alt efter hvilken sæson vi befinder os i. Vi har løst mange opgaver, som har forebygget tyveri og hærværk. Vi har også været tryghedsvagt i højsæsonerne, hvor mange mennesker opholder sig på havneområderne. Rungsted Havn er et eksempel.

Tryghedsvagter

Lokale udfordringer med behov for tryghed for borgere og beboere.

Vi giver tryghed til skoler, institutioner, uddannelsessteder, plejehjem og arrangementer for borgere.

Vi etablerer et godt miljø, så borgerne kan deltage og udføre deres nødvendige gøremål.

Fastvagt – aflukningsvagter

Vi yder fast vagtservice til virksomheder og udsatte institutioner, som skal have sikret at store arealer og bygninger, er lukket og låst forsvarligt ved dagsophør. Vi har sikringsfolk uddannet særligt til disse rutiner, som kræver blik for detaljen og en udpræget grundighed.

Hundevagt

Havnevagt

Sikkerhedsvagt

Opsyn med arbejdspladser

Lukkevagt af arbejdspladser er i stigende efterspørgsel. Ledelser og deres forsikringsselskaber, søger tryghed og sikkerhed omkring medarbejdere og bygninger, når arbejdsdagen afsluttes. Kontakt os og hør vores løsning til håndtering af virksomhedens bygninger.

NSS_vagtordning_4

Der er meget kort fra opkald til handling hos NSS. Du skal ikke booke lang tid i forvejen. Vi har en flad og agil struktur som gør, at vi rykker og leverer på dine ønsker fra dag til dag – og ofte også fra time til time. Vi rapporterer i faste rutiner rapporterer til dig, så du altid er up-to-date. På den måde får du ro til passe de andre vigtige opgaver.

“Vi kommer og sikrer lokationen med meget kort varsel”

NSS Security