You are currently viewing Bomsystemet gav ny arbejdsro på byggepladsen

Bomsystemet gav ny arbejdsro på byggepladsen

En af vore betroede kunder efterspurgte skærpet sikkerhed på en særligt udsat byggeplads i Københavnsområdet. 

Vi etablerede en bomløsning, så der nu er fuld adgangskontrol ved hovedtilkørselsvejen ved hjælp af fjernbetjening, nøglestyring og tilhørende app på smartphone.

Sammen med et zonesystem med hegn og portlåse og en supplerende vagtordning, fik vi hurtigt og effektivt styr på den uvedkommende trafik på pladsen.

Bygherren har nu atter arbejdsro, og mandskabet kan udføre deres vigtige arbejde uden forstyrrelser og uhensigtsmæssige besøgende.

Vi bruger bomløsninger til generelt at få styr på logistik på byggepladser og aktivitetsområder.